บอร์เนียว สยาม บจก.

info@borneo.co.th
บอร์เนียว สยาม บจก.

Full Description


บอร์เนียว สยาม บจก.
จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับประตูและหน้าต่างที่อยู่ (ภาษาไทย)

370-372 มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

Address (English)

370-372 Maharat Rd., Phranakhon, Bangkok

Zip code

10200

Tel.

0-2668-7977-8

Fax

0-2668-7659