บริทรรธ คอร์ปอเรชั่น บจก.

marketing@boritat.com
บริทรรธ คอร์ปอเรชั่น บจก.

Full Description


บริทรรธ คอร์ปอเรชั่น บจก.
จำหน่ายอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างที่อยู่ (ภาษาไทย)

99 หมู่ 8 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

Address (English)

99 Moo 8, Mappong, Phanthong, Chonburi

Zip code

20160

Tel.

0-3874-1045-8

Fax

0-3874-1044