บุณยพิทักษ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจก.

bpguard@hotmail.com
บุณยพิทักษ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจก.

Full Description


บุณยพิทักษ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจก.
ให้บริการในด้านรักษาความปลอดภัยทั้งภาครัฐ และ เอกชนที่อยู่ (ภาษาไทย)

1614 ทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.

Address (English)

1614 Songwad Rd., Samphanthawong, Samphanthawong, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2267-2888 ต่อ 15, 16

Fax

0-2267-2888 ต่อ 14

...