บุญสหการก่อสร้าง หจก.

boonhaha@gmail.com
บุญสหการก่อสร้าง หจก.

Full Description


บุญสหการก่อสร้าง หจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

38052 จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

38052 Charansanitwong Rd., Arunamarin, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2424-3791-2, 0-2434-4977

Fax

0-2882-5552