บุญเพ็ง คลีนนิ่งเซอร์วิส ซิสเต็มส์ บจก.


บุญเพ็ง คลีนนิ่งเซอร์วิส ซิสเต็มส์ บจก.

Full Description


บุญเพ็ง คลีนนิ่งเซอร์วิส ซิสเต็มส์ บจก.
รับเหมาทำความสะอาด สเตย์บูชของสี ปัดฝุ่น ท่อดักท์ พัดลม ของโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

51/898 หมู่ 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Address (English)

51/898 Moo 2, Khukhot, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12120

Tel.

0-2995-6300, 08-9662-2161

Fax

0-2995-4402

...