บุญเจริญ วิศวกรรม บจก.


บุญเจริญ วิศวกรรม บจก.

Full Description


บุญเจริญ วิศวกรรม บจก.
ผู้รับเหมางานก่อสร้างทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

111/106 หมู่บ้านศรีนครพัฒนา 1 ศรีนคร 1 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

111/106 Sinakhon 1, Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2375-4980-4

Fax

0-2374-7981

...