บอนน์ เทรดดิ้ง บจก.

bonntrading@hotmail.com
บอนน์ เทรดดิ้ง บจก.

Full Description


บอนน์ เทรดดิ้ง บจก.
จำหน่ายอุปกรณ์มือจับ บานพับ มือจับประตูที่อยู่ (ภาษาไทย)

1850 บรรทัดทอง (พระราม 6) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

1850 Banthatthong Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2611-5577-8, 0-2214-4187, 0-2214-1077, 0-2216-8655

Fax

0-2216-8584