แบล็ค แอนด์ วิชซ์ (ประเทศไทย) บจก.

pinnarate@bv.com
แบล็ค แอนด์ วิชซ์ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


แบล็ค แอนด์ วิชซ์ (ประเทศไทย) บจก.
วิศวกร-ที่ปรึกษางานวิศวกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

555 อาคารรสาทาวเวอร์ ชั้น 15 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

555 Rasa Tower, 15th Fl., Phahonyothin Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2937-0113

Fax

0-2937-0112

...