บี เค เค เทค บจก.

sales@bkktech.co.th
บี เค เค เทค บจก.

Full Description


บี เค เค เทค บจก.

จำหน่ายชุดเชื่อมต่อในงานติดตั้ง และซ่อมแซมระบบท่อน้ำมัน แก๊ส สารเคมี ไอน้ำ ประปา

thaicon2019_yok9_03ที่อยู่ (ภาษาไทย)

43/32 ถนนสามวา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

Address (English)

43/32 Samwa Road, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

02-981-9018

Fax

02-981-9019