ไบโอซีตรัส บจก.

biocitrus@hotmail.com
ไบโอซีตรัส บจก.

Full Description


ไบโอซีตรัส บจก.
ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

41325 รามอินทรา 117 รามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

41325 Ramintra 117, Ramintra Rd., Minburi, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2517-7508, 0-2540-5571

Fax

0-2540-5572

...