บิลล์ อินเตอร์เทค บจก.

Choke.1111@gmail.com
บิลล์ อินเตอร์เทค บจก.

Full Description


บิลล์ อินเตอร์เทค บจก.
จำหน่ายระบบเปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติที่อยู่ (ภาษาไทย)

129/249 หมู่ 11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

129/249 Moo 11, Khlong Kum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2946-1665, 08-9213-8824

Fax

0-2946-1665