บิค คลีน บจก.

info@bigclean.co.th
บิค คลีน บจก.

Full Description


บิค คลีน บจก.
รับบริการงานทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

1133-1133/3 ลาดพร้าว 101 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

1133-1133/3 Latphrao 101, Latphrao Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2736-9118-20

Fax

0-2736-9117

...