พิภบอาร์คิเท็ค บจก.

gavin_act@yahoo.com
พิภบอาร์คิเท็ค บจก.

Full Description


พิภบอาร์คิเท็ค บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1519/62 ลาดพร้าว 41/1 ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

1519/62 Latphrao 41/1, Latphrao Rd., Samsen-Nok, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2939-9178

Fax

0-2512-3424