เบทซึคาวา (ประเทศไทย) บจก.


เบทซึคาวา (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


เบทซึคาวา (ประเทศไทย) บจก.
ออกแบบและจำหน่ายตู้ควบคุมไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

60/112,115 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Zip code

12120

Tel.

02 529 2445, 02 529 2396~8

Fax

02 529 2446

...