เบต้า เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ บจก.

info@betaeng1996.com
เบต้า เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ บจก.

Full Description


เบต้า เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ บจก.
ออกแบบและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

68/2-3 หมู่ 2 ตลิ่งชัน-บางบัวทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

Address (English)

68/2-3 Moo 2, Thalingchan-Bangbuathong Rd., Bangkruai, Nonthaburi

Zip code

11130

Tel.

02-9850752-3

Fax

02-9850753