เบสเทรด พรีซิชั่น บจก.

contact@bestradegroup.com
เบสเทรด พรีซิชั่น บจก.

Full Description


เบสเทรด พรีซิชั่น บจก.
จำหน่ายน้ำยานาโนคลีนสำหรับพ่นเคลือบพื้นผิวภายนอกอาคาร ทำให้อาคารคงสภาพสะอาดตลอดเวลา และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาดอีกด้วยที่อยู่ (ภาษาไทย)

701/20, 22 ตรอกวัดจันทร์ใน (ราษฎร์อุทิศ 1) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

701/20, 22 Trokwatchannai, Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2284-1600

Fax

0-2284-1591-2

...