เบส ซีเคียวริตี้ การ์ด บจก.


เบส ซีเคียวริตี้ การ์ด บจก.

Full Description


เบส ซีเคียวริตี้ การ์ด บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

80/1393 หมู่ 5 หมู่บ้านทิพวัล 43/2 เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

80/1393 Moo 5, Mooban Tippawan, 43/2, Theparak Rd., Bangmuangmai, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2394-3588, 0-2384-6656, 0-2384-6969

Fax

0-2394-5428

...