เครื่องก่อสร้าง (1983) บจก.

kiangkos@cdc.co.th, kiengos@cdc.jnet.com
เครื่องก่อสร้าง (1983) บจก.

Full Description


เครื่องก่อสร้าง (1983) บจก.
จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงที่อยู่ (ภาษาไทย)

79/21-23 รามอินทรา 27 กม.3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

79/21-23 Ramintra 27 Rd., Km.3, Anusavari, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2521-4520, 0-2552-3436, 0-2552-0128-9

Fax

0-2521-5086

...