เบ็นช์มาร์ค โปรเจ็คส์ บจก.

pramote_t@benchmark-projects.com
เบ็นช์มาร์ค โปรเจ็คส์ บจก.

Full Description


เบ็นช์มาร์ค โปรเจ็คส์ บจก.
ออกแบบและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้าน และบริษัทที่อยู่ (ภาษาไทย)

558/1 พระราม 5 เขตดุสิต กทม.

Address (English)

558/1 Rama V Rd., Dusit, Bangkok

Zip code

10300

Tel.

0-2668-2175-6

Fax

0-2668-2177