เบน-เฮอร์ โปรดักส์ บจก.

info@ben-hurproducts.com
เบน-เฮอร์ โปรดักส์ บจก.

Full Description


เบน-เฮอร์ โปรดักส์ บจก.
ผลิตและส่งออก ลูกบิด อุปกรณ์ล็อกประตู และอุปกรณ์ก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

222 อาคารจึงกานต์กุล พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

222 Jungkankul Bldg., Rama III Rd., Bangkholaem, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2689-0888

Fax

0-2689-0999