บีซีดีซี บจก.


บีซีดีซี บจก.

Full Description


บีซีดีซี บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

49/49 แจ้งวัฒนะ 1 แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

49/49 Chaengwatthana 1, Chaengwatthana Rd., Talatbangkhen, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2552-2038

Fax

0-2552-4273

...