บาธติค โปรดักส์ แอนด์ เซลส์ บจก.

bathic01@ksc.th.com
บาธติค โปรดักส์ แอนด์ เซลส์ บจก.

Full Description


บาธติค โปรดักส์ แอนด์ เซลส์ บจก.
ผลิตและจำหน่ายประตูพีวีซีที่อยู่ (ภาษาไทย)

1 กรุงเทพฯ-กรีฑา 31 กรุงเทพฯ-กรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

1 Krungthep-Kreetha 31, Krungthep-Kreetha Rd., Saphan Sung, Saphansung, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2736-1835-8

Fax

0-2736-0822