เบสไลน์ คอนสตรั๊คชั่น บจก.

info@baseline.co.th
เบสไลน์ คอนสตรั๊คชั่น บจก.

Full Description


เบสไลน์ คอนสตรั๊คชั่น บจก.
บริการรับเหมาก่อสร้าง ให้คำปรึกษา วางแผน และออกแบบงานครอบคลุมงานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

5/678 หมู่ 9 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

5/678 Moo 9, Mooban Prachaniwet 2, Samakee Rd., Bang-Talard, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2980-1487-9

Fax

0-2980-2319

...