แบพเทค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

baptech@baptechengineering.com
แบพเทค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


แบพเทค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

รับติดตั้งและออกแบบงานระบบภายในอาคารและโรงงาน

thaicon2019_yok11_04ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1826/1 ลาดพร้าว 71 (สังคมสงเคราะห์ 16 แยก 5) ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

1826/1 Latphrao 71 (Sangkhomsongkhor 16 Yaek 5), Latphrao Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2956-1390-1

Fax

0-2956-1392