บางโพอบไม้ หจก.


บางโพอบไม้ หจก.

Full Description


บางโพอบไม้ หจก.
จำหน่ายบัวสำเร็จรูป หัวเสาสำเร็จรูปและราวบันไดที่อยู่ (ภาษาไทย)

847 ประชาราษฎร์ (23) ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

847 Pracharat 23, Pracharat Sai 1 Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2586-9495, 0-2587-5183, 0-2585-2250

Fax

0-2585-6973

...