กรุงเทพโฟน เซอร์วิส หจก.


กรุงเทพโฟน เซอร์วิส หจก.

Full Description


กรุงเทพโฟน เซอร์วิส หจก.
จำหน่าย ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติ โทรทัศน์วงจรปิดที่อยู่ (ภาษาไทย)

645/48 ห้อง A 5 เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

645/48 Room A 5, Phetchaburi Rd., Thanonphayathai, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2255-5633, 0-2254-2198, 0-2252-2301

Fax

0-2255-3918