บางกอก ไวนิล โพรไฟล์ บจก.

info@bangkokvinyl.com
บางกอก ไวนิล โพรไฟล์ บจก.

Full Description


บางกอก ไวนิล โพรไฟล์ บจก.
ผลิตและจำหน่ายหน้าต่าง ประตูระบบยูพีวีซีที่อยู่ (ภาษาไทย)

5/4 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

Address (English)

5/4 Moo 5, Banmai, Bangyai, Nonthaburi

Zip code

11140

Tel.

0-2449-7891-3

Fax

0-2449-7895