บางกอกเทคโนโลยีวิศวกรรมและธุรกิจ บจก.

becontractor77@gmail.com
บางกอกเทคโนโลยีวิศวกรรมและธุรกิจ บจก.

Full Description


บางกอกเทคโนโลยีวิศวกรรมและธุรกิจ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

14 ศรีนครินทร์ 7 (ลำสาลี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

14 Sinakharin 7 (Lamsali 2), Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2379-3463-6

Fax

0-2379-5970, 0-2379-4976

...