บางกอกชัตเตอร์ส บจก.

info@bspproducts.co.th
บางกอกชัตเตอร์ส บจก.

Full Description


บางกอกชัตเตอร์ส บจก.
ผลิตประตูเหล็ก-ประตูม้วน พร้อมอุปกรณ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

280-284 จุฬาฯ 11 พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

280-284 Chula 11, Rama IV Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2215-0095-6, 0-2216-0322-31

Fax

0-2215-2502, 0-2215-9736