กรุงเทพประเมินราคา บจก.

bkkpa@hotmail.com
กรุงเทพประเมินราคา บจก.

Full Description


กรุงเทพประเมินราคา บจก.
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง สิทธิการเช่า เครื่องจักรและทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1414/1-2 หลังอาคารตึกไทย พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

1414/1-2 Rama IV Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2240-0861, 0-2240-1250-1

Fax

0-2249-7856, 0-2249-3377