บางกอก เพสท์ แมเนจเมนท์ บจก.


บางกอก เพสท์ แมเนจเมนท์ บจก.

Full Description


บางกอก เพสท์ แมเนจเมนท์ บจก.
บริการกำจัดปลวกที่อยู่ (ภาษาไทย)

148/963 รามคำแหง 190 รามคำแหง เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

148/963 Ramkhamhaeng 190, Ramkhamhaeng Rd., Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2976-9013-5

Fax

0-2976-9166

...