บางกอกเมลลิเอเบล ไอรอน แอนด์ สตีล บจก.


บางกอกเมลลิเอเบล ไอรอน แอนด์ สตีล บจก.

Full Description


บางกอกเมลลิเอเบล ไอรอน แอนด์ สตีล บจก.
รับเหมางานท่อระบบในอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

41609 หมู่ 2 ธนบุรี-ปากท่อ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

Address (English)

41609 Moo 2, Thonburi-Paktho Rd., Thasrai, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-3434-4900

Fax

0-3434-4900

...