บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ บจก.

info@bhb.co.th
บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ บจก.

Full Description


บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ บจก.
รับเหมาสร้างบ้าน รับออกแบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

8 อ่อนนุช 46 อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

8 Onnuch Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2721-3777

Fax

0-2681-1996

...