บางกอก แกรนด์ อินโนเวชั่น กรุ๊ป บจก.

info@bgigroup.com
บางกอก แกรนด์ อินโนเวชั่น กรุ๊ป บจก.

Full Description


บางกอก แกรนด์ อินโนเวชั่น กรุ๊ป บจก.
ผลิตและจำหน่ายลูกบิดประตูที่อยู่ (ภาษาไทย)

222 พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

222 Rama III Rd., Bangkholaem, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2689-0888, 0-2689-3699

Fax

0-2689-0999