บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี บจก.


บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี บจก.

Full Description


บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี บจก.
วิศวกรที่ปรึกษา (ก่อสร้าง)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

281 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.

Address (English)

281 Khlongtan-Nua, Watthana, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2713-3888

Fax

0-2713-3889

...