บางกอกเดคคอร์พลาส บจก.


บางกอกเดคคอร์พลาส บจก.

Full Description


บางกอกเดคคอร์พลาส บจก.
จำหน่ายและผลิตประตู หน้าต่างพีวีซี ยูพีวีซี ไม้ระแนงที่อยู่ (ภาษาไทย)

56/14 อาคารอนุวัต ตากสิน 12/1 ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.

Address (English)

56/14 Taksin 12/1, Taksin Rd., Bukkhalo, Thonburi, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2890-4611-27

Fax

0-2890-4628