ธนาคารกรุงเทพ บมจ.


ธนาคารกรุงเทพ บมจ.

Full Description


ธนาคารกรุงเทพ บมจ.
สถาบันการเงิน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

333 สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.

Address (English)

333 Silom Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2231-4331, 0-2231-4333

Fax

0-2236-8281-2