บางโฉลง โลหะกิจอุตสาหกรรม หจก.


บางโฉลง โลหะกิจอุตสาหกรรม หจก.

Full Description


บางโฉลง โลหะกิจอุตสาหกรรม หจก.
จำหน่ายทองเหลืองที่อยู่ (ภาษาไทย)

113 หมู่ 2 บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

113 Moo 2, Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2750-8703-4

Fax

0-2750-8705

...