บ้านช่าง แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง หจก.

banchang04@hotmail.com
บ้านช่าง แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง หจก.

Full Description


บ้านช่าง แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง หจก.
งานป้ายโฆษณา ซิลค์สกรีนที่อยู่ (ภาษาไทย)

53/32 นวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.

Address (English)

53/32 Nawamin Rd., Khannayao, Khannayao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2944-1510, 0-2966-4891

Fax

0-2966-4891

...