บี.ที. แอนด์ เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป บจก.


บี.ที. แอนด์ เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป บจก.

Full Description


บี.ที. แอนด์ เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ชีวิต และทรัพย์สินที่อยู่ (ภาษาไทย)

29/74 หมู่ 6 เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

29/74 Moo 6, Ekkachai Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2889-9157

...