บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น บจก.

bsycon@bsy.th.com
บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น บจก.
รับเหมา ออกแบบ และก่อสร้างอาคาร โรงงาน โกดัง อาคารสูงที่อยู่ (ภาษาไทย)

อาคาร โนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ชั้น 2, เลขที่ 35/32 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

35/32 Floor 2, Noble House Phayathai Bldg., Phayathai Road, Khet Rajthevee, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

02-6400725-34

Fax

02-6400740

...