บี เอส (97) คอนสตรัคชั่น หจก.

bs97_eng@windowslive.com
บี เอส (97) คอนสตรัคชั่น หจก.

Full Description


บี เอส (97) คอนสตรัคชั่น หจก.
ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

18 ลาดพร้าว 113 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

18 Latphrao 113, Latphrao Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2375-1724, 0-2734-2711

Fax

0-2375-1732

...