บี.พี.วี. ซิลลิ่ง ซัพพลาย บจก.

leard71@hotmail.com
บี.พี.วี. ซิลลิ่ง ซัพพลาย บจก.

Full Description


บี.พี.วี. ซิลลิ่ง ซัพพลาย บจก.
จำหน่ายบัวสำเร็จรูปที่อยู่ (ภาษาไทย)

149 สุขศรีเฉลิมพจน์ กรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

149 Suksichaloemphot, Krungthep-Nonthaburi Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2585-8570, 0-2587-6719

Fax

0-2910-9779

...