บี พี สตีล อุตสาหกรรม บจก.


บี พี สตีล อุตสาหกรรม บจก.

Full Description


บี พี สตีล อุตสาหกรรม บจก.
ผลิตและจำหน่ายประตูทนไฟ บานสวิง บานเลื่อน รับปั๊มขึ้นรูปงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

389 หมู่ 2 อุ่นอารี สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Address (English)

389 Moo 2, Un Aree, Sukhumvit Rd., Thaiban-Mai, Mueang, Mahasarakham

Zip code

10280

Tel.

0-2389-7959-60, 0-2389-1253

Fax

0-2382-7955, 0-2382-7957-8