บี.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย หจก.

bl_eng@ji-net.com
บี.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย หจก.

Full Description


บี.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย หจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

7/744 หมู่ 6 เลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.

Address (English)

7/744 Moo 6, Liabkhlongsong Rd., Samwathawan Tok, Khlongsamwa, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2375-8316, 0-2375-8318

Fax

0-2377-7802

...