บี.อี.ซี.เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บจก.

info@becservice.com
บี.อี.ซี.เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บจก.

Full Description


บี.อี.ซี.เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บจก.
บริการการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร, สำนักงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

9 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น 10 รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

9 U.M. Tower, 10th Fl., Ramkhamhaeng Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2717-3928-9

Fax

0-2717-3927

...