บี บอย เบลล์ คอนสตรั๊คชั่น บจก.

design@bboybell.com
บี บอย เบลล์ คอนสตรั๊คชั่น บจก.

Full Description


บี บอย เบลล์ คอนสตรั๊คชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานก่อสร้างทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

1572-1574 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

1572-1574 Phahonyothin Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2939-7717, 0-2511-2677, 0-2511-4683

Fax

0-2512-1475

...