บี.บี.เบส คอนโทรล หจก.


บี.บี.เบส คอนโทรล หจก.

Full Description


บี.บี.เบส คอนโทรล หจก.
บริการ ป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ รับวางท่อและอัดน้ำยาลงท่อ ระบบเคมี และระบบเหยื่อที่อยู่ (ภาษาไทย)

41/1 หมู่ 4 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

41/1 Moo 4, Bangthanai, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2976-5587, 08-7981-0572, 08-7744-0669

...