อซุม่าเอ็นจิเนียริ่ง บจก.


อซุม่าเอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


อซุม่าเอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

33 หมู่ 7 บางนา-ตราด กม.165 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

33 Moo 7, Bangna-Trad Rd., Km.165, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2337-0255

Fax

0-2337-0254