แอ๊กซิส อาร์คิเทคส์ บจก.

project@axisarchitects.co.th
แอ๊กซิส อาร์คิเทคส์ บจก.

Full Description


แอ๊กซิส อาร์คิเทคส์ บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

31 อาคารพญาไทบิ้วดิ้ง ชั้น 4 ห้อง 412 พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

31 Phayathai Bldg., 4th Fl., Room 412, Phayathai Rd., Thanonphayathai, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2246-1712-3, 0-2246-3398

Fax

0-2246-5490